Κυβεντίδης Νικόλαος, DDS, MSc

Γενικός οδοντίατρος στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, εξειδικευμένος στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος.

2310815434, 6977333548
28ης Οκτωβρίου 62, 546 42, Θεσσαλονίκη

You can create design for this archive page in the Live Composer. WP Admin > Live Composer > Templates.