Κυβεντίδης Νικόλαος, DDS, MSc

Γενικός οδοντίατρος στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, ειδικός στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος.

2310815434, 6977333548
28ης Οκτωβρίου 62, 546 42, Θεσσαλονίκη

Γενικός Οδοντίατρος. Αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική. Εξειδίκευση στην Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος.