Κυβεντίδης Νικόλαος, DDS, MSc

Γενικός οδοντίατρος στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, εξειδικευμένος στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος.

2310815434, 6977333548
28ης Οκτωβρίου 62, 546 42, Θεσσαλονίκη